Ürünlerinizin Kâr Marjını Hesaplamak İçin Barkod Programı Kullanın

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte işletmeler satış ve pazarlama gibi konusundaki birçok unsurun takibini çok daha kolay şekilde gerçekleştirebilmektedir. Stok takibi, kâr marjı ve oranları, fiyatlandırma gibi şirket için önemli olan birçok veri teknolojik araçlar sayesinde hem daha hızlı hem de daha güvenilir şekilde takip edilebilmektedir. Barkod sistemi de işletme sahiplerine kolaylık sağlayan bu sistemler arasında yer alır.

Barkod Sistemi Nedir?

Günümüzde hemen her ürün ambalajının üzerinde birbirine paralel ve dikey şekilde bulunan siyah çizgiler bulunur. Bu çizgilerin altında ise belirli numaralar yer alır. Bu çizgiler barkod olarak isimlendirilir. Barkod sistemi ürün satışlarında işletme sahiplerine büyük kolaylık sunar. Önceden sisteme girilmiş olan ürünlerin fiyat bilgisi, stok durumu gibi önemli bilgiler barkod okuyucu sistemler sayesinde elde edilir. Müşteriler ödeme kısmına geldiğinde aldıkları ürün barkod okuyucu sisteme tutularak hem ürünün fiyat bilgisi öğrenilir hem de satış gerçekleştikten sonra ürünün stokta düşmesi sağlanır. Barkod sistemi ile aynı zamanda ürünlerin kâr marjı da kolay bir şekilde hesaplanabilmektedir.

Ürünlerin Kâr Marjı Nedir?

kâr marjı şirket içi maliyet hesaplamalarında kullanılan kavramlardan biridir. Ancak bu kavram genellikle kâr oranı ile karıştırılmaktadır. Kâr oranı satışlar ile maliyet arasındaki farkın maliyet içindeki oranı anlamına gelir. Kâr marjı ise satışlar ile maliyet arasındaki farkın satışlara olan oranıdır. Bu oranları hesaplamak için bir ürün ya da hizmetin maliyet ve satış rakamlarının bilinmesi gerekir. Örneğin maliyeti 100 ₺ olan bir ürünün satış fiyatı 200 ₺ ise bu durumda kar marjı %50 kar oranı ise %100’dür. 

Kâr marjı bir şirketin finansal sağlığının en önemli göstergelerinden biridir. Bir işletme kâr marjındaki artış ve azalışları takip ederek hali hazırda uyguladığı fiyatlandırma, tutundurma ve pazarlama gibi tüm stratejilerin işe yarayıp yaramadığını net bir şekilde görebilir. Aynı zamanda bu veriler doğrultusunda kâr tahminlerinde de bulunabilir. 

Kâr marjı kavramı net kâr marjı ve brüt kâr marjı olmak üzere iki ana başlıkta incelenebilir. Net kâr marjı, gelirin bir yüzdesi olarak ne kadar net gelir veya net kâr elde edildiğini gösterir. Bir işletmenin net kârının gelirlere olan oranıdır. Genellikle yüzde olarak ifade edilen net kâr marjı bazı şirketlerde ondalık biçimde de gösterilebilir. Net kâr marjını hesaplamak için gelir tablosunda satılan malın maliyetini, işletmenin giderlerini, diğer giderleri, faizleri ve gelir vergileri çıkarılır. Çıkan sonuç gelire bölünür ve ardından çıkan rakam 100 ile çarpılarak yüzdeye dönüştürülür. Brüt kâr marjı ise genellikle satışların yüzdesi olarak ifade edilen kısımdır. Brüt kâr marjını hesaplamak için elde edilen brüt kârı net satışlara bölmek yeterlidir.

Bu hesaplamalar kimi işletme sahipleri için kafa karıştırıcı olabilir ancak teknolojinin ilerlemesi bir işletmenin finansal sağlığının belirlenmesi için oldukça önemli olan bu hesaplamaların yapılmasını da oldukça kolay hale getirmiştir. Belirli araçlarla yapılan bu hesaplamalar hem işletmeleri zaman kaybından kurtarır hem de bilgisayar sistemleri ile gerçekleştirilen hesaplamalar daha doğru ve kesin sonuçlar elde edilmesine neden olur. Barkod programları gibi yardımcılarla kâr marjı hesaplamak da oldukça kolaydır.  

Barkod Programı ile Kâr Marjı Hesaplama

Barkod programı ürün fiyatlarının öğrenilmesi, stok takibinin yapılması ve ürün kâr marjının hesaplanması gibi birçok işlevi yerine getiren bir programdır. Barkod programları genellikle el terminalleri ya da dokunmatik bilgisayarlar aracılığı ile çalışır. Sisteme öncesinde eklenen ürünler satış sırasında el terminalleri ile barkodun okutulması ile ürünün fiyatını belirtir ve ürüne ait diğer özellikleri sistemde gösterir. Bu da hem satış işleminin hem de stok takibinin çok daha kolay şekilde gerçekleşmesini sağlar. 

Barkod sistemi ile kâr marjı hesaplamak da mümkündür. Barkod sistemine girilecek veriler doğru şekilde belirlendiğinde bir ürünün satışından elde edilen kâr marjı ekranlarda kolayca görünecek ve sistemde yer alacaktır. Ürünün maliyeti ve satış fiyatı barkod sisteminde yer aldığından her satışta sistem otomatik olarak bu kâr marjını işletmeye sunacaktır. Böylece şirket için gerekli olan tüm maliyet raporlarının hazırlanması çok daha kolay bir hale gelecektir. 

Trendbox ile Ürünlerin Kâr Marjını Hesaplayın

Ürünlerinizin kâr marjını hesaplamak için işletmenizde kullanabileceğiniz birçok program bulunuyor. Barkod programları ile kâr marjı hesaplamak ise işletmeler tarafından en çok tercih edilen yöntemlerden biri. Trendbox uzmanlığı ile işletmenizde sattığınız ürünlerin kâr marjını barkod programları aracılığı ile çok daha kolay bir şekilde hesaplayabilir ve elde ettiğiniz verileri en doğru şekilde analiz edebilirsiniz. Bu sayede uygulamanız gereken stratejileri daha doğru şekilde belirleyebilir ve işletmenizin büyümesini sağlayabilirsiniz. Trendbox ile aynı zamanda rakiplerinizi takip edebilir ve yapacağınız doğru hamlelerle onların önüne geçebilirsiniz. Trendbox ürünleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için uzman ekibimiz ile dilediğiniz zaman iletişime geçebilirsiniz.